Search magnifying glass

4139 resultater for "europa"

Fra 15. juli kan nordmenn reise til Europa uten krav om karantene. Enkelte land kan fortsatt ha restriksjoner.

Tirsdag var over 2000 ledere samlet i over 100 europeiske byer for å lære om kirkeplanting under konferansen Exponential Roundtable. – Vi må spørre om Europa faktisk er i en pre-kristen tid, sier Øyvind Augland, leder for nettverket.

Mens størstedelen av befolkningen i Vest-Europa, Russland og Ukraina har et positivt syn på muslimer, er holdningene mer negative i Øst-, Sør- og Sentral-Europa.

Vi er nok ikkje førebudd på dei dramatiske konsekvensane dei autoritære rettsreformene i Polen vil ha for det europeiske samarbeidet.

Auschwitz-komiteen reagerer kraftig på uttalelser fra en av Ungarns mest fremstående museumssjefer som har uttalt at Ungarn og Polen er Europas nye jøder.

Antallet rapporterte mennesker på flukt er rekordhøyt. Men gjennom samarbeid kan kirken, sivilsamfunnet og myndighetene lykkes med å lette krisen.

Ifølge en ny Amnesty-rapport har diskrimineringen av minoriteter økt gjennom koronakrisen. – Politiet i Europa har fått utvidede fullmakter, mener Akhenaton de Leon i OMOD.

Det skriker i svingene når jeg sier det, men jeg leverer inn skrivebordet mitt om ikke danske Bent Sørensens Annen symfoni blir en del av den musikalske Europa-arven. Så langt som mulig unna EUs stivnede fellesskap. Den vil vare.

Annonse
Annonse

Mer fra: