Search magnifying glass

1239 resultater for "den katolske kirke"

Priorinne Anne Bente Hadland er sjokkert over funnene i fersk rapport, som blant annet forteller om taushetskultur og systemsvikt i møte med overgrepsofre i Den katolske kirke.

I tre år har Den katolske kirke prøvd å registrere seg som ett samlet trossamfunn i Norge. Men både fylkesmannen og Barne- og familiedepartementet sier nei.

En italiensk femtenåring som døde av blodkreft i 2006 er blitt et stort fenomen på internett. Nå er han saligkåret av Den katolske kirke og kan få helgenstatus.

Protestantenes kamp mot korrupsjon startet med Luthers kritikk av pavekirkens avlatshandel, mener Eva Joly. Den profilerte korrupsjonsjegeren mener det fortsatt er i Den katolske kirke korrupsjonsfaren er størst.

Preynat-saken er den siste og kanskje mest omfattende i et skred av kirkelig seksuelt slam. Tilliten til kirken og dens tjenere er vesentlig svekket i hele det franske samfunnet.

De fleste kirkesamfunn i Afrika rapporterer for tiden om vekst. Men rask vekst skaper også utfordringer.

Mens Den katolske kirke advarer om at endringene i bioteknologiloven åpner for at moderne teknologi overstyrer menneskets moralske status, mener Den norske kirke at forslagene er «uproblematiske og klargjørende». Forskjellen skyldes historie og teologi, mener forsker.

Pavens nye regelverk for å håndtere overgrep blir kalt en milepæl. Men fortsatt skal overgrepssakene håndteres i kirkens hierarki uten at det er et pålegg å involvere lekfolk.

Annonse
Annonse

Mer fra: