Search magnifying glass

5819 resultater for "arbeid"

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Kjetil Vestel Haga har aldri vært redd for å rive ned noe gammelt for å bygge noe nytt. Det vil han heller ikke være som generalsekretær i Normisjon.

Vil Lotteritilsynet frata frivillige små grupper muligheten til å bidra til misjons- og hjelpearbeid?

Tirsdag ble boken Fokus: Frivillighet lansert. Den skal gi hjelp til arbeidet med frivillighet i menigheter og kristne organisasjoner.

Kirkens SOS får Sareptaprisen 2020 for sitt livsviktige arbeid med å møte mennesker i krise på telefon, melding og chat.

63 prosent av befolkningen har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året, viser årets Frivillighetsbarometer.

Det bør støttes mer opp om initiativer som bidrar til at innvandrere får et sterkere fotfeste i det norske samfunnet.

Styret i Oslo Arbeiderparti ønsker en lovendring for ureturnerbare flyktninger som vil gi dem mulighet til å ta seg arbeid. Dermed bygger det opp til strid innad i partiet.

Sanksjoner gjør at europeiske banker ikke tør å overføre midler til hjelpearbeid i Iran. Afghanske flyktninger blir hardt rammet.

Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har sterkere tillit til andre mennesker enn mindre religiøst aktive innvandrere, ifølge SSB.

Annonse
Annonse

Mer fra: