Search magnifying glass

169 treff for "alvorlig syke"

«Vil mitt barn bli prioritert dersom det smittes, når livslengden likevel er antatt å bli mye kortere enn for andre?» spør foreldre oss. Nå trenger barn med palliasjonsbehov og deres familier vår støtte.

Slik reagerer gutten på det.

Funksjonshemmede og alvorlig syke barn rammes hardt av strenge koronatiltak. Når de mister avlastning og rehabilitering, blir foreldrene slitne.

Hvordan kan mennesker som lever alene få et likeverdig tilbud om hjemmedød? Kan de forvente samme valgfrihet som de som har pårørende rundt seg i møte med døden?

Selv om det er nødvendig at helsepersonellet har det avgjørende ordet om hvilken behandling som er best for pasienten, skal de pårørende leve videre med de valgene som tas. Da må også deres interesser ivaretas.

Tidligere pave Benedikte XVI var lørdag i sin tidligere hjemby Regensburg i Tyskland hvor han besøkte sin alvorlig syke bror Georg Ratzinger (96).

Det vekket oppsikt da tidsskriftet Nature meldte at gener fra neandertalerne tredobler risikoen for å bli alvorlig syke av Covid-19. Hva er evolusjonshistorien som gjemmer seg bak funnene?

Spesielt bispedømmet i Bergamo er hardt rammet av pandemien.

Annonse
Annonse

Mer fra: