179 treff for "TF"

Flere i Den norske kirke deler sokneprest Gisle Sørhus sitt syn på sex før ekteskapet, mener ungdomsarbeider Christine Josephine Andreassen. – Forventningen om at kristne skulle vente med sex var sterkere før, sier studentprest.

Teolog og katolikk Knut Ruyter var lenge motstander av aktiv dødshjelp. Møtet med foreldrenes avslutning på livet fikk ham til å skifte mening.

Teologer mener at Tomm Kristiansens argumenter har gått ut på dato. – I kjent stil holder Kristiansen dommedag over sin egen generasjons kirke, sier teologiprofessor.

Framleis sit mange fast i førestillingar om at dei som har det eine synet ikkje bryr seg om Bibelen, eller at dei som har det andre synet ikkje har medkjensle med medmenneska sine.

I fortellingen om Josef og Marias reise til Egypt, overser vi ofte aspektet med barselkvinnen og den nyfødte babyen. Opplevde Maria noe av det samme som kvinner på flukt opplever i dag?

Både Arbeiderpartiet og Venstre i Oslo oppfordrer til å stemme på Åpen folkekirke. Mens Åpen folkekirke takker for støtten, advarer dekan Aud Tønnesen om at partipolitisk drahjelp også kan bli brukt mot dem.

Å bli identifisert med de forkjetrede TF-teologene, og samtidig bære omkostningene ved å bli kvinnelig prest, det hadde jeg bare ikke rygg til. Trodde jeg.

Dekan ved Universitetets presteutdanning kritiserer at alle biskopene er utdannet ved Menighetsfakultetet. – Det gamle skillet er ikke aktuelt lenger, tror biskop.

Annonse
Annonse

Mer fra: