298 treff for "Petter Eide"

SVs Petter Eide mener det er et problem at store bidragsytere i FN, som Saudi-Arabia og USA kan kjøpe seg unna kritikk.

Med skjerm under etinga et ein meir enn uten, seier ernæringsekspert. Folkehelserådgjevar åtvarar mot å gløyme dei sosiale rammene rundt måltidet.

– Skolane burde diskutere om dei sett av nok tid til at elevane får ete, og korleis matpausane skal bli gjennomførte, seier leiar i Utdanningsforbundet.

Kvar vart flanellografen av? Vi har snakka med barnehagetilsette som framleis brukar den magiske filten

Han gikk fra å være en intellektuell skribent til å bli trappistmunk engasjert i borgerrettskampen og fredsbevegelsen. Nå er Thomas Mertons klassiske selvbiografi oversatt til norsk.

22. juli har blitt behandla i fleire bøker, filmar, tv–seriar, og på teater. – Vi må i enda større grad forstå radikaliseringsprosessar, seier redaktør Hilde Sandvik.

Den svenske erkebiskopen er en av flere som spør om koronaomsorgen av eldre i Sverige har vært dødshjelp. Norges Kristne Råd: - Ingen aktuell problemstilling her hjemme.

Svein Tindberg meiner barnebibel tør ta opp vanskelege tema med barna.

– Eg har aldri høyrt nokon seie at skjerm under matpausen er til barnas beste, seier bokaktuelle Gaute Brochmann.

Annonse
Annonse

Mer fra: