Search magnifying glass

1 resultat for "Mixed Migration Centre"

Mer enn 15 prosent av de som flykter fra Afrikas horn til Europa blir kidnappet på veien. Kidnappinger er blitt mer lønnsomt for menneskesmuglerne.

Annonse
Annonse

Mer fra: