Search magnifying glass

75 resultater for "Mikael Bruun"

Sokneprest Mikael Bruun er skuffet over Bispemøtets uttalelse om at prester ikke kan nekte å samarbeide med kvinnelige prester.

Vi slår en kollegial ring om Mikael Bruun. Vi tar sterk avstand fra den hets han har måttet tåle de siste ukene. Vi anerkjenner hans rett til både ytrings- og samvittighetsfrihet i det teologiske spørsmålet rundt kvinners prestetjeneste.

Bruuns reservasjon handler ikke bare om hans samvittighet. Det handler også om vår kommende arbeidssituasjon i en kirke vi trodde skulle ta imot oss med åpne armer.

Selv om jeg har stor respekt for Mikael Bruun og andre som forsvarer bibelen, er mitt råd at de som setter Guds ord og troen høyt, bør melde seg ut av Den norske kirke, og finne seg en kirke som deler deres teologiske fundament.

Sokneprest Mikael Bruun er uønsket som konfirmantunderviser av flere foreldre i Sogndal etter at han stod fram som en motstander av kvinnelige prester.

Det finnes en hel haug med eksempler på at Bibelen har blitt endret i stort og smått gjennom årenes løp. Det viser at Mikael Bruun tar feil. Det nye testamentet er ikke evig og uforanderlig.

Det er gode argumenter for at man i lys av ønsket om kirkens enhet også bør akseptere uenighet i embetssyn.

Det som forundrer meg mest med kvinneprest-debatten - mer enn at det finnes prester med et såkalt «gammeldags» teologisk syn - er hvordan de blir behandlet.

– Jeg har aldri tatt til orde for en omkamp om hvorvidt kvinner skal få være prester, sier Mikael Bruun til Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: