Search magnifying glass

83 resultater for "Michelet"

To fagkonsulenter bak Marte Michelets bok om hjemmefronten er kritiske til hennes kildebruk. Begge mener uansett at boka Hva visste Hjemmefronten banet veien for en avgjørende diskusjon.

I sin siste kronikk motbeviser ikke Marte Michelet feilene vi har dokumentert.

Flere av familiene til motstandsfolk under krigen varsler søksmål dersom Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» ikke trekkes tilbake.

Marte Michelet er trygg på egne konklusjoner. Hun mener dessuten faghistorikerne er med på å underbygge hennes konklusjoner med deler av deres kritikk.

Både Marte Michelet og Gyldendal vil gjerne ­diskutere funnene i Hva ­visste hjemmefronten? Men skal vi ta kritikken på alvor, trenger vi tid på å gå grundig gjennom den.

Mye i «motboken» styrker mine konklusjoner i Hva visste hjemmefronten? - ikke tvert om.

Det kan godt hende Marte Michelets arbeid om antijødiske holdninger blir stående igjen som riktig og viktig. Men den manglende viljen til å imøtegå faktiske feil, risikerer å skjemme hele prosjektet hennes.

Det er svært uheldig for tilliten til norsk sakprosabransje hvis Gyldendal forlag og Marte Michelet ikke svarer mer seriøst på kritikken mot boken Hva visste hjemmefronten?.

Sokneprest Sevald Leknes er ikke i tvil om at Tania Michelets dåp i Moss kirke har bidratt til en markant økning av døpte i menigheten

Kirkerådet har sagt til Tania Michelet at hun ikke får nevne at hun er kandidat for Åpen Folkekirke når hun intervjues på Dnk-arrangementer. – Vi gjør alt vi kan for å være nøytrale, sier Kirkerådet.

Annonse
Annonse

Mer fra: