63 treff for "Kristoffer Whittaker"

Hvor mye er religionsfriheten og troen din verdt? Tre linjer.

Pressen skal legge til rette for en bred og mangfoldig debatt. Men når debatten bli for bred normaliserer vi ekstremister, og overdriver betydningen av tildels marginale fenomener.

Påstandene om økonomisk samrøre vil henge som en møllestein rundt BCC sin hals inntil det innføres et tydeligere skille mellom trossamfunnet og ledernes privatøkonomi, skriver Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore.

Annonse
Annonse

Mer fra: