Search magnifying glass

1786 resultater for "Kjell Ingolf Ropstad"

Du trenger ikke være kristen eller kristen på en bestemt måte for å bli med på KrF-laget. Det holder at du mener at alle mennesker er like verdifulle, at vi skal ta vare på hverandre og at vi har et ansvar for kloden vår.

Barnevernet er i forandring. De neste årene skal barnevernet gjennomgå betydelige endringer, og i større omfang enn på lang tid.

Det er mulig å overbevise et tilstrekkelig antall stortingsrepresentanter til å stemme ned de radikale bioteknologiforslagene til SV, Ap og Frp. Slaget står nå. 

KrF-lederen er i hjemmekarantene.

Den norske kirke er ikke tapt og den har ikke mistet seg selv. Den har vunnet retten til å styre seg selv.

Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad har ikke klart å enes om hvem som skal bli politisk rådgiver for Hareide.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og kona skal ha sitt andre barn til høsten. Barne- og familieministeren varsler at han vil ta permisjon.

Vi bør alle gå inn for å heve dyrs moralske status. Dette behøver på ­ingen måte å gå ut over vår holdning til mennesker og d­eres egenverdi.

Arbeiderpartiet krever at Kjell Ingolf Ropstad ber om unnskyldning etter dommer i flere barnevernsaker. – Han han opptrer arrogant, mener Kari Henriksen.

Annonse
Annonse

Mer fra: