Search magnifying glass

14 resultater for "Kjartan Bergslid"

Elleve år før tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad, mener Stiklestad og kommuner nord for Trondheim at de er for lite synlige i ny nasjonal pilegrimssatsing.

Sokneprest Kjartan Bergslids barn ble kalt inn til bekymringssamtale. Han mener årsaken er at familien praktiserer kristen tro.

Nidaros bispedømmeråd har fått inn 31 ulike forslag fra kirke-grasrota om hvem man kan tenke seg som biskop Tor Singsaas etterfølger.

Domprost Ragnhild Jepsen er den hyppigst nevnte kandidaten til å overta etter Nidaros-biskop Tor Singsaas. Også Olav Fykse Tveit er et hett navn.

Kirkemøtet ønsker at det satses offensivt på religionsmøte og dialog i Den norske kirke.

Kirkerådet klarte torsdag ikke å enes om en felles vei videre i saken om vigsel av likekjønnede par.

Japanere får roboter til å ta seg av det meste. Nå også vielsene.

Kirkerådet vil fortsatt ikke gi pengestøtte, men kirkevalgkandidaten er likevel fornøyd.

Agnes Sofie Gjeset (25) inn i rådet etter valgkaos på Kirkemøtet.

14 av Kirkemøtets medlemmer stemte imot å godkjenne kirkerådsvalget.

Annonse
Annonse

Mer fra: