Search magnifying glass

1681 resultater for "Kirkerådet"

Kifo følte seg overkjørt av Kirkerådet da det sist uke ble foreslått å kutte støtten til forskningsinstituttet. Under dagens Kirkerådsmøte ble forslaget droppet.

Flertallet i Kirkerådet anbefaler en valgordning med selvstendige lister.

Hello.

Forskningsinstituttet føler seg overkjørt av Kirkerådet. – De foreslåtte kuttene vil bety at KIFO legges ned, sier forsker Tore Witsø Rafoss.

– Slik det forholder seg nå, er ikke kirkebenker fastmonterte seter, sier Kirkerådets direktør, Ingrid Vad Nilsen.

En konservativ, en liberal og en midt i mellom – spennet mellom de tre kandidatene til å lede Kirkerådet de to neste årene, er stort. Derfor inviterte Vårt Land dem til debatt.

Også Åpen Folkekirke og nominasjonskomiteenes lister vil få støtte, dersom Kirkerådet får det som de vil.

Leder for Åpen folkekirke Gard Sandaker-Nielsen tar til orde for å endre valgordningen til Kirkerådet: – Slik det er nå gjenspeiler ikke ordningen valgresultatet.

De utradisjonelle smitteverntiltakene til The Redeemer Presbyterian Church of New Orleans går som en farsott på internett. – Det er morsomt å bruke bibelord på denne måten, sier leder av Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

Regjeringen viderefører tilskuddet til Den norske kirke. Kirkerådet hadde ikke håpet på noe mer.

Annonse
Annonse

Mer fra: