130 treff for "Jøran Kallmyr"

Han vil: Halde framande framand­krigarar unna Norge, byggje mottakssenter for mindreårige asylsøkjarar i Afghanistan, og kople raus norsk bistand med avtalar om retur av asylsøkjarar. Møt vår nye justisminister.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr bekrefter at han vil begjære norske IS-fanger utlevert fra Syria hvis påtalemyndigheten ber ham om det.

Frps Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug vil ha nye regler for asylsøkere som kan ha begått alvorlig kriminalitet, men som ikke er blitt dømt og ikke kan kastes ut.

Leger Uten Grenser planlegger å sende et norsk skip til Middelhavet for å redde migranter. Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er bekymret.

Frps landsmøte har enstemmig vedtatt at bistandsmidler bør brukes til å avdekke overgrep mot barn i fattige land. Det gleder justisminister Jøran Kallmyr.

Solberg-regjeringen lover å sette ned gebyret for familiegjenforening. Frps justisminister Jøran Kallmyr sier det må bli et statsbudsjettspørsmål.

Justisminister Jøran ­Kallmyr (Frp) har bestemt seg for hvilke grupper som skal få komme til ­Norge som overføringsflyktninger i år. Flyktninghjelpen ber regjeringen ta flere.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) brukar statsbudsjettet til å skryte over at regjeringa har drege i land avtalar om retur av asylsøkjarar med endeleg avslag.

«Få personar skal ha opphald med feil identitet eller på feil grunnlag», skriv Justisdepartementet. Jøran Kallmyr (Frp) trappar opp kampen for å finne dei som har juksa seg til opphald.

Jøran Kallmyr (Frp) blir ny justisminister. Som statssekretær tok han til orde for å oppheve kirkeasylrundskrivet fra 1993.

Annonse
Annonse

Mer fra: