Search magnifying glass

40 resultater for "Himanshu Gulati"

Det bør være klinkende klart: Man kan ikke gi arbeid til personer uten lovlig opphold i Norge.

Himanshu Gulati tror på flertall på Frps landsmøte. – Når nordmenn aktivt reiser for å delta i IS, så er det forræderi, sier han.

– Me blir ikkje påverka av slike kampanjar, så dette kan dei droppe, seier Frps justispolitiske talsmann Himanshu Gulati.

«Ikke bland dere i denne saken», er meldingen fra Himanshu Gulati (Frp) til ledere i kirke- og livssynsnorge. – Det er ingen grenser for nestekjærlighet, kontrer KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Valgkamputspillene fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu kan på sikt destabilisere hele regionen, sier Israel-vennen Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Frp lanserer livssynspolitikk som «privatsak». Mener kutt i statsstøtte kan styrke indre samhold i trossamfunnene til det positive.

Det er viktig at lovgivere og myndighetspersoner holder seg for gode til å definere religiøse lederes spillerom i det offentlige ordskiftet

Regjeringen er nær forhandlingsløsning med Frp alene om landets nye tros- og livssynspolitikk. Dermed kan Kjell Ingolf Ropstads lovpakke være sikret flertall.

Norske moskear som veit dei mottek støtte frå totalitære islamske statar, skal bli nekta offentleg støtte.

Annonse
Annonse

Mer fra: