Search magnifying glass

5 treff for "Handikappede Barns Foreldreforening"

Nesten ingen funksjonshemmede barn har fått spesialundervisningen de trengte under koronakrisen, konkluderer ny spørreundersøkelse.

Funksjonshemmede og alvorlig syke barn rammes hardt av strenge koronatiltak. Når de mister avlastning og rehabilitering, blir foreldrene slitne.

Verden faller i grus når barn med funksjonshemming nå mister hverdagsrutinene, forteller mor Siri Moniche Ertzeid. Foreldre burde fått økt omsorgslønn automatisk, mener hun.

Når ein familie får eit funksjonshemma barn, rammar det mor hardast. Ho strevar med å jobbe fulltid, tener dermed mindre – og har ­større sjukefråvær enn far.

I 40 år pleiet Anny Hansen sin funksjonshemmede datter. Så tok kommunen grep. Da raknet alt.

Annonse
Annonse

Mer fra: