Search magnifying glass

5 resultater for "Hamza Ansari"

Som et svar på koranbrenningen til SIAN, ønsker tre muslimske organisasjoner å dele ut tusenvis av gratiseksemplarer av muslimenes hellige bok til nordmenn. Linda Noor er skeptisk.

– Vi må gi unge muslimer et kildebasert bilde av islam, sier Hamza Ansari i Minhaj Ungdom

– Vi er vårt ansvar bevisst og tar et kategorisk oppgjør med ekstremisme i islams navn, sier leder for norsk-muslimsk ungdomsorganisasjon. Nå samler han 500 muslimske ungdommer fra hele Europa til «deradikaliserings-seminar».

– Det er enkelt å fordømme terror, men få norske imamer tar tak i selve kilden til problemet, mener Aftenbladet-spaltist. Virkelighetsfjernt, svarer muslimsk ungdomsleder.

Unge muslimer tror økt bruk av norsk vil appellere til den yngre generasjonen og motvirke radikalisering.

Annonse
Annonse

Mer fra: