45 treff for "Geirmund Lykke"

I store kommuner samarbeider KrF oftere rødgrønt enn borgerlig etter valget. Men i Trondheim og Fredrikstad møter de en kald skulder fra SV på grunn av Frp og abort.

Oslo og flere storbyer skal utrede om kommunene kan bosette funksjons­hemmede flyktninger. Direktørene i UDI og IMDi ber regjeringen øke støtten til kommunene.

Geirmund Lykke advarer mot å koble konservativ kristendom til konservativ politikk, men mange i partiet kjenner seg ikke igjen i hans bekymringer. Leder Anne Kristin Bruns i Stavanger KrF tror en tydelig kristen profil er positivt for partiet.

De rødgrønne partiene trenger ikke KrF for å få flertall i Trondheim, og nå vil SV kaste KrFs ene representant ut av samarbeidet. Men Ap sier nei.

Kommunene vil gjerne bosette flyktninger, men ingen sier ja til 16 funksjonshemmede som har fått opphold. Nå mobiliserer KrF i storbyene for å få bosatt de sårbare flyktningene.

Geirmund Lykke i Trondheim KrF legger bredsida til når han kritiserer det han mener er forsøk på å innsnevre partiet i en smalere og mer kristenkonservativ retning. Han advarer mot å koble konservativ kristendom til konservativ politikk.

Den ellers så rolige Venstre-toppen Terje Breivik dunket løs mot Sp i trontaledebatten. Like etter anklaget SVs Audun Lysbakken regjeringen for å «sniknormalisere» begrepet «snikislamifisering».

KrF-ledelsen møter igjen lokal uenighet om retning: Ordførerprofiler er delt i om partiet bør bli eller følge Venstre dersom partiet tvinges ut av regjeringen.

KrFs fylkesledere stiller seg bak Ropstad i saken om miljøbevegelsens menneskeverd, men advarer mot å skape et fiendebilde av MDG.

Det er grunn til å spørje om ikkje partia i «det historiske sentrum», KrF, Sp og V, gjennom å binde seg fast til blokkene over tid sjølv har medverka til forvitring av sentrumskrafta.

Annonse
Annonse

Mer fra: