Search magnifying glass

5139 resultater for "Den norske kirke"

Å mene at kvinner, i egenskap av å være prester, ikke kan forkynne kjærlighetens evangelium, bryter med helt avgjørende sider ved den kristne tro.

Frivillighet settes på Kirkemøtets sakskart i oktober. Et overordnet strategisk arbeid med frivillighet i kirken er betimelig og viktig.

Aldri før har så mange ungdommer blitt døpt i Den norske kirke. Tallene forklares blant annet med at færre blir døpt når de er spedbarn.

Den norske kirke og Vipps har hatt workshop og utarbeidet en ny løsning som vil gjøre det enklere å behandle pengestrømmen til hver enkelt menighet – som nå kommer mer og mer gjennom Vipps.

Sokneprestene svarer teologistudentene.

Over 100.000 udøpte barn står registrert som tilhørende Den norske kirke. Ordningen bryter EUs personvernforordning, mener Human-Etisk Forbund. På vegne av åtte berørte personer har de klaget saken inn til Datatilsynet.

Når biskop Øygard ser seg nødt til å beklage forkynnelse av Guds ord, synligjøres Den norske kirkes dilemma: Hva kan den egentlig si høyt?

Annonse
Annonse

Mer fra: