Search magnifying glass

18 resultater for "Danske folkekirke"

I den såkalte kvinneprestdebatten har noen pekt på Svenska kyrkan som forbilde. Et bedre alternativ er å se til Danmark.

Jeg har selv opplevd overgrep og jeg har vært rimelig sint på «Marias ja»

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Bedriver Gunnes omvendt kulturimperialisme ved å forlange at Maria, Jesu mor, skal tenke som en ­moderne sekularisert kvinne som ikke kan tenke seg avholdenhet før ekteskapet?

Marias samtykke er helt sentralt i ­bebudelsen. Hun sier: «La det skje med meg som du har sagt». Hadde Maria ikke gitt dette samtykket, ville det sannsynligvis ikke skjedd noe som helst.

Når Gyrid Gunnes formidler nye fortolkninger av bibelske tekster i lys av samtids­erfaringer, gjør hun det som er fagteologers oppgave.

Den nye, danske regjeringen vil ikke lenger kalle Danmark et kristent land. Gjør det noen forskjell?

Seks dansker saksøker staten. De mener tidligere kirkeminister lurte biskopene til å si ja til vigsel av likekjønnede.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Sokneprest ble sagt opp etter langvarige samarbeidsproblemer.

Motaksjonen til Øyvind Benestad ligger tusen stemmer bak.

Ny regjering åpner for at homofile kan få gifte seg i kirken.

Annonse
Annonse

Mer fra: