Search magnifying glass

151 resultater for "Bjørgvin bispedømme"

Mens flere bispedømmer slutter å spørre jobbsøkende prester om hva slags samliv de lever i, gir ikke Bjørgvin bispedømmeråd slipp på muligheten.

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme, bedyrer at Bispemøtets uttalelse ikke er meningstvang.

Den eneste søkeren på en sokneprestestilling i Bjørgvin bispedømme vil ikke samarbeide med kvinnelige prester. Nå lyses stillingen ut på nytt.

Bispedømmerådet i Agder og Telemark har vedtatt å gå bort fra den omstridte praksisen med å be om opplysninger om samlivsform ved nyansettelser.

Med innføringen av den nye trossamfunnsloven kan kirkebyggene miste sine romslige omgivelser. Det kan bli lov å bygge en bensinstasjon kloss inntil kirkeveggen.

Sokneprest Sverre Langeland er kritisk til at Bjørgvin bispedømmeråd stiller seg bak biskopenes uttalelse om samarbeid med kvinnelige prester.

LO Vestland forventer at den norske kirke tar sitt ansvar som seriøs arbeidsgiver.

Ullensvang sokn slit med å finne sokneprest. Etter tre år med vikarar har dei heller ikkje denne gongen klart å tilsetje nokon fast.

Annonse
Annonse

Mer fra: