Trus- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) reagerte på det Vårt Land fortalde i august: