Når Pressens Faglige Utvalg onsdag møtes for å behandle klagesaker mot norske medier, er én av sakene de skal behandle en klage fra Visjon Norge mot TV 2.