Oslo kommune tror at en muslimsk skole på Grønland i Oslo vil ha negative konsekvenser for integreringen lokalt. Derfor anbefaler kommunen at Utdanningsdirektoratet avslår søknaden fra Stiftelsen Den muslimske Grunnskole, som ønsket å starte skole med plass for 200 elever fra høsten 2016.