Helsetoppene i KrF og Sp, Olaug Bollestad og Kjersti Toppe, håpet å samle allierte på Tinget for å få satt ned et utvalg med tyngde. Det skulle gi landet en ny strategi for å få redusere drikking.