Nyhet

– Hvorfor kan vi ikke gjøre vår nasjonalsang kjønnsnøytral? Det kan vel ikke skade?

Det var Tysklands likestillingsombud som kom med forslaget. Kristin Rose-Möhring ville at endringene skulle gjennomføres på kvinnedagen 8. mars.

Hun vil erstatte fedreland (Vaterland )med hjemland (Heimatland), og vil bytte ut «broderlig» med «modig».

Sønner og døtre