At politiet griper inn overfor en person før han eller hun har gjennomført et lovbrudd, kommer vi til å se mer av.