Nyhet

Sakspapirene til møtet førstkommende onsdag ble sendt ut til rådsmedlemmene i går. På agendaen står blant annet Islamsk Råd Norges forhold til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

– Det er ikke en eksklusjonssak, men en suspensjon. Hva som blir vedtaket er vanskelig å si. Det kan bli en endring i relasjonen for en periode eller vi kan jobbe videre med saken uten at det gjøres en formell endring, sier Egil Lothe, forstander i Buddhistforbundet.

LES OGSÅ: Nortura dropper halal-avtale med Islamsk Råd

Lothe er en av nesten 30 medlemmer i rådet, som er en samling av representanter fra de fleste trossamfunn i Norge. Islamsk Råd hadde tre representanter i rådet, men den ene trakk seg da det ble kjent at han var tiltalt for underslag av midler som var bevilget av STL. Mannen ble dømt for forholdet.