I dag lanserer regjeringen «Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll».