Den ene handler om å ha troen med seg i studiehverdagen. Den andre handler om å ha troen med seg i arbeidslivet. I februar slås Studentforum og Hellig hverdag sammen. Det vil si: De beholder hvert sitt navn, men arrangeres på samme sted, med samme program, samtidig.