Rettssaka i Oslo tingrett mot Arne Viste og vikarbyrået Plog er nesten ved vegs ende. Torsdag skal aktor og forsvarar levere sine prosedyrar. Påtalemakta skal leggje ned påstand om straff: