– Da jeg var kristen så jeg etter anledninger til å frelse andre. Nå er meningen med livet å redusere andres lidelse og nød – hjelpe dem å unnslippe helvete på denne jord, sier Børge Andre Roum.