– Det vil være økonomisk uforsvarlig å opprettholde drift i alle kirkene. Derfor foreslår jeg for Kirkelig fellesråd å vedta stengning av tre til seks kirkebygninger midlertidig, sier kirkeverge Robert Wright til Vårt Land.