Dette er blant konklusjonene i en evaluering foretatt for Norad av hvordan norske frivillige organisasjoner bidrar til å styrke sivilsamfunn i utviklingsland: