Etter Vårt Lands oppslag om menighetsbarnehager som ble overtatt av kommersielle aktører onsdag, valgte Aps kunnskapspolitiske talsmann å ta opp saken under budsjettdebatten i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.