Muslimhets og rasisme ble hovedtemaer da Islamsk råd Norge (IRN) inviterte politikere til debatt tirsdag kveld. Generalsekretær i IRN Mehtab Afsar viste innledningsvis til at valgdeltakelsen blant personer med minoritetsbakgrunn er lav, og at målet må være å øke denne og engasjere flere politisk.