– En skilsmisse er en av de virkelig store begivenhetene i et menneskes liv, både følelsesmessig og praktisk. Derfor er det helt opplagt for meg at kirken bør tilby et ritual i den forbindelse, sier Peter Nejsum, sokneprest i Brønshøj kirke i Danmark.