Nyhet

Spekulasjonene går høyt om den amerikanske presidenten i en tale onsdag vil anerkjenne Israels krav om Jerusalem som landets hovedstad, eventuelt også varsle flytting av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Voldelige reaksjoner?

– Anerkjennelse vil bety at USA bryter med folkeretten og FNs forutsetninger fra 1947. Det vil medføre sterke reaksjoner fra palestinsk hold, skape farlige regionale ringvirkninger og ødelegge alle muligheter for en fredsavtale mellom Israel og palestinerne, sier Trond Bakkevig.

Han har i mer enn 20 år reist flere ganger årlig til Jerusalem, der han leder Rådet for religiøse institusjoner i Det hellige land. Bakkevig frykter en eksplosiv utvikling hvis USA velger å anerkjenne Jerusalem som hovedstad: