– Jeg ser at mange kvinner har nådegaver som ikke blir utnyttet. Hvis de hadde vært menn, hadde de kunnet inneha alle stillinger i organisasjonen. Men det har de ikke mulighet til fordi de er kvinner, sier Ketil Jensen.