– Marta Steinsvik er en viktig skikkelse i kvinnepresthistorien, siden hun var den første kvinnen som prekte fra en norsk prekestol. Men hun bygget sin karriere som samfunnsdebattant ved å fremme antisemittiske standpunkter. Derfor bør ikke Mandal kommune oppkalle en gate etter henne, sier feministteolog Gyrid Gunnes.