Den amerikanske delstaten Mississippi har vedtatt landets tøffeste abortlov. Guvernør Phil Bryant undertegnet mandag en lov som gjør selvbestemt abort ulovlig etter 15 uker av svangerskapet, med unntak for dersom det er fare for liv og helse, eller fosteret har alvorlige misdannelser. Dette er likevel en mindre restriktiv praksis enn den norske abortloven, som tillater selvbestemt abort fram til 12. uke. Forklaringen ligger i hvordan selvbestemt abort ble lovliggjort i USA i utgangspunktet.