– Vi må unngå at utdanningen får preg av disiplineringstiltak, sier Oddbjørn Leirvik, studie­dekan ved Teologisk fakultet (TF), Universitetet i Oslo (UIO), som er i ferd med å videreutvikle sine studietilbud for religiøse ledere. Særlig satses det på islamsk teologi – av politikere ofte kalt «imamutdanningen».