– Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for å lage en slik lovhjemmel, sier Knut Brede ­Kaspersen, juridisk fagdirektør i Datatilsynet.