Nyhet

– Dette handler om min samvittighet og min tro. Likekjønnet­ vigsel strider mot Bibelen som er tydelig på hva den mener om likekjønnet samliv, sier Bjørgunn­ Alice Tjønnesland, organist i Oppdal i Sør-Trøndelag.

Da Kirkemøtet i januar vedtok å innføre liturgien som åpner for likekjønnet vigsel, fikk prestene velge om de ville vie likekjønn­ede. I vedtaket står det i tillegg at «andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen». De andre kirkelige ansatte er for eksempel kirketjenere og ­organister.

Kirkerådet har til nå registrert 58 likekjønnede vigsler siden februar. I snitt tilsvarer det under 10 vigsler i måneden. Til sammenlikning ble det i fjor viet om lag 630 heterofile par hver måned i 2016.

LES OGSÅ: Reservasjonsbølge i Den norske kirke