Asle Ambrosius Dingstad, sokneprest i den nordiske-katolske kirke i Oslo advarer trossamfunn mot å bli avhengige av det offentlige.