Dette kommer fram i de ferske tallene fra integreringsbarometeret.