På et menighetsmøte i forrige uke fikk Raymond Urne spørsmål fra medlemmene om han ikke ville trekke seg dersom det ville samle flokken. Stemningen på møtet blir beskrevet som­ ­aggressiv av begge partene i konflikten, og det ble rettet skarp kritikk mot Urne.