Pinsemenigheten United i Malmö starter samtaler med den lutherske misjonsbevegelsen Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) om muligheten for medlemskap. Grunnen er at de har beveget seg nærmere den lutherske lære, skriver den svenske avisa Dagen.