Nyheter

I slutten av måneden er Anne Lindboes åremålsstilling som barneombud over. Etter seks år som barnas fremste vokter – og talskvinne, legger hun igjen ett ønske:

Alle som skal bli foreldre må bli sendt på et obligatorisk foreldreforberedende kurs.

Hvorfor?

Bare slik kan vordende foreldre i risikogruppen fanges opp. Lindboe har tallene som gjør vondt: Rundt 20 prosent av norske barn utsettes for omsorgssvikt eller overgrep, enten fysisk eller psykisk.