Paris-avtalen, som ble vedtatt under klimatoppmøtet i den franske hovedstaden i fjor, slår fast at den globale oppvarmingen bør holdes godt under to grader, og helst begrenses til 1,5 grader. Med denne avtalen forplikter nesten alle verdens land seg til å begrense utslippene av klimagasser. Norge sluttet seg til den i sommer.